Maksud WiFi, WiFi Hotspot dan WiFi Tethering

WiFi

  • Satu kaedah penyambungan (connection) peranti (alat) elektronik tanpa wayar melalui sejenis gelombang radio .

WiFi Hotspot
  • Merupakan kawasan di mana pengguna boleh mendapatkan capaian internet tanpa wayar dengan menggunakan komputer yang berkebolehan menerima isyarat dari pemancar gelombang WiFi, telefon pintar dan sebagainya menggunakan teknologi piawaian WLAN(WiFi)

WiFi Tethering
  • Perkongsian rangkaian internet ke peranti elektronik melalui sambungan WiFi, Bluetooth atau kabel USB.

Tiada ulasan:

Artikel dari Busuk.org

Pingje.com news